تعیین مدت متعه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با ازدواج معمولی دارد. مهمترین ویژگی آن تعیین مدتی است که با اتمام آن ازدواج بدون نیاز به طلاق به پایان می‌رسد. این مدت حداقل و حداکثری ندارد اما برخی معتقدند در صورتی که مدت ازدواج موقت از طول عمر معمول انسان فراتر باشد ازدواج به دائم تبدیل می‌شود. صیغهٔ ازدواج موقت گفتن عبارتی به مضمون «خود را [با مهریه معین برای مدت معینی] به زوجیت تو در می‌آورم» از سوی زن و اعلام عبارتی به مضمون «قبول می‌کنم» از سوی مرد است. بر اساس نظر مشهور این ایجاب و قبول در صورت توانایی تلفظ واژه‌های عربی حتماً باید به زبان عربی گفته شود.[۱] اما قانون مدنی ایران اشاره‌ای به عربی بودن ندارد.[۲] در عربی معمولاً از سه واژهٔ «زوجتک» یا «متعتک» یا «انکحتک» برای زن و «قبلت التزویج» یا «قبلت النکاح» برای قبول مرد استفاده می‌شود.[۳] ایجاب و قبول هم ممکن است جابجا شود یعنی مرد درخواست ازدواج را اعلام و زن موافقت را اعلام کند.[۴] تنها تفاوت این صیغه با صیغهٔ نکاح دائم در تعیین مدت است، به همین دلیل برخی فقها مانند محقق حلی اگر مدت در زمان عقد تعیین نشود قرارداد خودبخود به ازدواج دائم تبدیل شده‌است[۵] اما بر اساس نظری دیگر در این صورت با توجه به قاعدهٔ «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع»[۶] عقد موقت بدون ذکر مدت باطل است و زوجیتی برقرار نشده‌است. این نظر در بین حقوق‌دانان مقبول‌تر است. فقهایی چون شهید ثانی و علامه حلی هم این نظر را داشته‌اند.[۷] مدت عقد را می‌توان تمدید کرد، همچنین مرد می‌تواند از ادامهٔ آن صرفنظر کرده و به اصطلاح مدت باقی‌مانده را بذل کند و زوجیت را به پایان برساند و یا طرفین می‌توانند پس از پایان مدت آن را به ازدواج دائم تبدیل کنند. تعیین مهریه در ازدواج موقت نیز مثل ازدواج دائم بایستی مهریه‌ای تعیین گردد و مقدار آن بسته به توافق طرفین است، اما برخلاف ازدواج دائم که تعیین مهریه را می‌توان به بعد از ازدواج موکول کرد یا اصولاً توافقی بر آن نکرد، در ازدواج موقت عدم تعیین مهریه در زمان عقد موجب باطل شدن قرارداد می‌شود.[۸] انقضای عقد طلاق در متعه وجود ندارد و انقضای آن با پایان مدت یا بذل مدت است، به این معنی که مرد می‌تواند قبل از پایان مدت از بقیه زمان صرفنظر کرده و رابطهٔ زوجیت را به پایان برساند. ایلاء هم بنا به نظر مشهور در آن امکان ندارد و در مورد امکان لعان و ظهار اختلاف نظر است، بر اساس شرح لمعه لعان فقط در مورد قذف به زنا قابل اجراست.[۹] ارث در مورد وضعیت ارث در ازدواج موقت اختلاف نظر زیادی وجود دارد و چهار دیدگاه متفاوت مطرح است:[۱۰] زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی‌برند مگر اینکه در هنگام عقد شرط توارث کنند. با توجه به اصل «المسلمون عند شروطهم» و برخی احادیث هم آن را تأیید کرده‌اند. این نظر را شیخ طوسی، محقق حلی، شهید اول و شهید ثانی داشته‌اند.[۱۱] زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی‌برند و شرط توارث هم باطل است. با توجه به اینکه ارث یک حکم شرعی است و اثبات آن به دلیل نیاز دارد. برخی احادیث هم از این دیدگاه پشتیبانی می‌کند. اکثر فقهای متأخر این نظر را داشته‌اند و برخی این را نظر مشهور دانسته‌اند. زن و شوهر از یکدیگر ارث می‌برند مگر اینکه شرط عدم توارث کنند. شریف مرتضی این نظر را داشته‌است.[۱۲] زن و شوهر از یکدیگر ارث می‌برند و شرط عدم توارث هم باطل است. در قانون مدنی ایران با توجه به مادهٔ ۹۴۰ که گفته «زوجین که زوجیت آن‌ها دائم بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می‌برند.» مشخص می‌شود که در ازدواج موقت ارث وجود ندارد اما این‌که آیا می‌توان شرط ضمن عقد توارث را کرد مشخص نیست. برخی حقوق‌دانان چنین شرطی را با توجه به اصل صحت صحیح ولی برخی سکوت قانون را به معنی نبود این امکان می‌دانند و تغییر در مقررات ارث را با توجه به اینکه به منافع افراد دیگر و مصلحت اجتماعی مربوط است از طریق قرارداد ممکن نمی‌دانند.[۱۳] مذهب زن نمی‌تواند با غیر مسلمان و بنا به قولی غیر شیعیان دوازده‌امامی ازدواج کند و مرد هم با زن ناصبی و مشرک نمی‌تواند ازواج کند اما با اهل کتاب از جمله زرتشتیان می‌تواند ازدواج کند.[۱۴] تعداد ازدواج موقت زن با بیش از یک مرد در یک زمان جایز نیست اما بر اساس نظر مشهور مرد در ازدواج موقت محدودیت عددی ندارد و به هر میزان که بخواهد می‌تواند همسر موقت اختیار کند، برخلاف ازدواج دائم که به چهار همسر همزمان محدود شده‌است.[۱۵] عده بر اساس نظر مشهور مدت عدهٔ ازدواج موقت دو بار پاک شدن از قاعدگی پس از پایان متعه است. برای اشخاصی که با وجود یائسه نبودن قاعده نمی‌شوند، این مدت ۴۵ روز است. اما اگر شوهر در اثنای ازدواج موقت بمیرد، بر اساس نظر مشهور عده همانند ازدواج دائم چهار ماه و ده روز است.[۱۶] اجازهٔ پدر [ویرایش] در فقه [ویرایش] پسر بالغ و رشید، و دختر بالغ و رشید و ثَیِبه [به معنی غیر باکره[۱۷]] در امر ازدواج استقلال دارند و هیچ‌کس حتی پدر بر آن‌ها ولایتی ندارد. همچنین پدر و جد پدری بر فرزند صغیر و فرزند بالغ دیوانه یا سفیه (کم‌عقل) خود ولایت در ازدواج دارند و می‌توانند در صورت نبود مفسده او را به ازدواج دیگری درآورند.[۱۸] و بنا به نظر مشهور آن پسر یا دختر پس از بلوغ نمی‌تواند ازدواج را بر هم بزند.[۱۹] اما در مورد ولایت پدر (و جد پدری) بر نکاح دختر بالغ (بنا به نظر مشهور نه سالهٔ قمری) باکرهٔ رشیده (غیر سفیه) اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی ولایت پدر بر دختر بالغ را نپذیرفته و ازدواج را بر عهدهٔ خود دختر می‌دانند، گروهی دیگر به ولایت مشترک پدر و دختر معتقدند یعنی برای ازدواج هم ارادهٔ دختر و هم اجازهٔ پدر را لازم می‌دانند و هیچ یک از آن‌ها به طور مستقل نمی‌تواند عقد ازدواج را جاری کند، برخی هم بین نکاح دائم و موقت تفاوت نهاده و در نکاح دائم دختر را مستقل و در نکاح منقطع غیرمستقل می‌دانند، یا برعکس در نکاح دائم غیرمستقل و در نکاح منقطع مستقل می‌دانند و دسته‌ای دیگر هم ولایت را به طور کامل بر عهدهٔ پدر می‌دانند و حقی برای دختر در ازدواج قائل نیستند. محقق حلی در کتاب شرائع‌الاسلام (قرن هفتم) نظر مشهور و دیدگاه خود را عدم ولایت پدر بر دختر رشیده باکره ذکر می‌کند و از سه نظر اقلیت دیگر یاد می‌کند: اول؛ به گفتهٔ‌ شیخ مفید در مقنعه و ابوصلاح حلبی در الکافی هم اجازهٔ پدر و هم رضایت دختر هر دو باید احراز شود، دوم نظر شیخ طوسی در النهایه و ابن براج در المهذب که امر را مثل مورد ازدواج صغیر به طور کامل بر عهدهٔ پدر دانسته و حقی برای دختر قائل نیستند. و سوم گروهی که استقلال دختر در ازدواج موقت را به رسمیت شناخته ولی در ازدواج دائم او را محتاج اجازه از پدر می‌دانند و برعکس.[۲۰] شمس‌الدین عاملی (شهید اول) در لمعه (قرن هشتم) و زین‌الدین عاملی (شهید ثانی) در شرح لمعه (قرن دهم) هم نظر صحیح‌تر را عدم ولایت پدر بر دوشیزهٔ بالغ و رشیده و عدم لزوم حضور ولی در هنگام ازدواج نوشته‌اند.[۲۱] روح‌الله خمینی هم در تحریرالوسیله (قرن چهاردهم) این چهار نظر را شرح داده و احتیاط را در کسب اجازه هم از پدر و هم از جد پدری دانسته‌است.[۲۲] اما حتی فقهایی که ولایت پدر بر دختر را می‌پذیرند اتفاق نظر دارند که اگر پدر با وجود تمایل دختر وی را از ازدواج با همتای[۲۳] خود منع کند ولایت او بدون تردید ساقط می‌شود که در اصطلاح آن را «عضل» می‌نامند.[۲۴] در بین فقهای معاصر ابوالقاسم خویی[۲۵]، سید صادق شیرازی[۲۶]، جواد تبریزی[۲۷] و سید علی خامنه‌ای[۲۸] گرفتن اجازه از پدر را «احتیاط واجب» دانسته‌اند. (نظر احتیاطی به این معناست که فقیه به قطعیت در موضوع نرسیده و حکم یا فتوا صادر نمی‌کند ولی بر اساس اصل «احتیاط» آن را توصیه می‌کند». سید علی سیستانی [۲۹] فتوا داده که باید اجازهٔ پدر اخذ شود. اما محمدصادق روحانی[۳۰]، سید محمد حسینی شاهرودی[۳۱]، محمد صادقی تهرانی و عبدالکریم موسوی اردبیلی [۳۲] معتقدند که اجازهٔ پدر برای دختر بالغ (بر اساس نظر مشهور نه سالهٔ قمری) که خیر و صلاح خود را تشخیص می‌دهد، لازم نیست. به گفتهٔ محمدتقی مدرسی هم احتیاط در اجازه است اما بر اساس نظر قوی‌تر کسی که ادارهٔ زندگی خود را در دست دارد از ولایت خارج شده و نیازی به اجازه ندارد.[۳۳] محمدسعید حکیم در استفتائی در مورد ناجازهٔ ازدواج دختر باکره به شرط عدم دخول بدون اذن پدر، آن را صحیح دانسته‌است.[۳۴] در قوانین ایران [ویرایش] انتقادات [ویرایش] دلایل مخالفان [ویرایش] برخی ازدواج موقت را مخالف با هدف ازدواج، مغایر با حقوق زنان و خانواده و مشابه روابط آزاد و روسپی‌گری دانسته و از این منظر از آن انتقاد کرده‌اند: به‌گفتهٔ زهره ارزنی حقوق ٔان و فعال حقوق زنان «هیچ‌گاه متعه را ازدواج موقت نمی‌گویم و خیلی از فقها هم آن را ازدواج نمی‌دانند، چون در شریعت ما هم ازدواج دو نوع تعریف نشده‌است. متعه یعنی تمتع، در حالی‌ که هدف از ازدواج تشکیل خانواده است.» [۳۵] از نظر فرهنگی، در جامعه ایران بسیاری «صیغه» را نوعی «کلاه شرعی» برای روسپی‌گری می‌دانند.[۳۶] روسپی‌گری در ایران جُرم بوده و مجازات شلاق دارد اما خواندن یک متن صیغه از جانب عاقد، آن را شرعی می‌کند.[۳۷] البته این دلیل مخالفان حاکی از بی اطلاعی آنان از شرایط متعه است زیرا زنی که در ازدواج موقت با زوج خود ارتباط جنسی (نزدیکی) داشته باشد برای ازدواج بعدی باید حدوداً دو ماه (به اندازه دو عادت ماهانه) صبر کند (مدت زمانی که عده نامیده میشود) و در غیراینصورت مجاز به ازدواج بعدی نیست. منتقدان معتقدند که متعه موجب ایجاد تبعیض‌های اجتماعی و حقوقی علیه زنان می‌شود. زیرا در قوانین متعه منافع مرد بر منافع زن برتری دارد و فقط لذت جنسی مرد در نظر گرفته شده‌است نه زن.[۳۶] همچنین ازدواج موقت موجب نقض حقوق زنان می‌شود زیرا در ازدواج موقت، زنان از مردان ارث نمی‌برند و مرد ملزم به پرداخت نفقه نیست.[۳۸] فاطمه صادقی معتقد است صیغه می‌تواند موجب انقیاد برخی زنان شود زیرا تعدد زوجات به دنبال خواهد داشت اما در عین حال ممکن است مشکلات دسته‌ای دیگر از زنان را حل کند. نکته مورد تاکید باید این باشد که ازدواج موقت چه نفعی برای زنان دارد و شان اجتماعی زنان در این پدیده چقدر مورد توجه جامعه قرار می‌گیرد. او همچنین درمورد تفاوت فلسفه رایج درباره صیغه در گذشته و موافقان فعلی ترویج آن هشدار می‌دهد و بررسی کارشناسی را ضروری می‌داند.[۳۹] مخالفان معتقدند اغلب مردان متاهل برای صیغه اقدام می‌کنند که این امر موجب فروپاشی خانواده‌ها می‌شود.[۴۰] یکی دیگر از مشکلات مربوط به کودک این است که از آنجا که ثبت صیغه الزامی نیست، زنانی که باردار می‌شوند، نمی‌توانند ثابت کنند بچه از شوهر موقت است. چنان‌که طبق اعلام نماینده قوه قضائیه، تعداد زیادی پرونده در دادگاه‌ها وجود دارد که بعد از بارداری زن، مرد خود را پنهان کرده‌است و یا بچه را انکار می‌کند.[۴۰] مینو محرز، متخصص بیماری‌های عفونی معتقد است «از آنجایی که در ازدواج موقت، فرد محدود به یک شریک جنسی نشده و می‌تواند از این طریق، چند شریک جنسی داشته باشد، احتمال شیوع بیماری‌های مقاربتی افزایش می‌یابد. در شرایط فعلی و با دانش ناکافی مردم جامعه در خصوص بیماری‌های مقاربتی، ترویج ازدواج موقت کار غلطی به نظر می‌رسد.»[۴۰] برخی مخالفان معتقدند «فرهنگ جامعه ما فرهنگ ازدواج دائم است». به جای ترویج ازدواج موقت برای جوانان باید مشکلات ازدواج دایم آنان را حل کرد. رواج صیغه موجب خلل وارد شدن به ازدواج دائم و شرعی کردن مشکل «روابط دختر و پسر در جامعه اسلامی» می‌شود.[۳۹] دلایل موافقان [ویرایش] موافقان ازدواج موقت نیز استدلال‌هایی را در دفاع از آن مطرح کرده‌اند:[۴۱] متعه از گسترش روابط آزاد جلوگیری می‌کند. روابط آزاد مغایر برخی مذاهب است و تعهدات قانونی برای طرفین ایجاد نمی‌کند. این مزیت به ویزه در مورد فرزندان حاصل از ازدواج موقت مطرح است که تمام حقوق فرزندان ازدواج عادی را دارند در حالی‌که فرزندان روابط آزاد حرام‌زاده محسوب شده و از حمایت‌های قانونی و اجتماعی بی‌بهره‌اند. از ازدواج موقت می‌توان به عنوان یک دورهٔ آزمایشی برای تصمیم‌گیری در مورد امکان زندگی مشترک استفاده کرد.ازدواج موقت برای کسانی که امکان تشکیل خانواده، به هرد دلیل به ویژه دلایل مالی، ندارند راهی برای ارضای نیازهای جنسی و عاطفی فراهم می‌کند. در این زمینه مدافعان به پیشنهادات برتراند راسل فیلسوف انگلیسی و قاضی آمریکایی دادگاه نوجوانان قاضی لیندسی یاد می‌کنند که پیشنهاد تعریف انواع مشابهی از ازدواج به نام ازدواج موقتی یا زناشویی رفاقتی را برای جوانان و دانشجویان کرده بودند. ازدواج موقت در دورهٔ نامزدی برای افراد و خانواد‌هایی که به مسائل شرعی پایبندند راه حلیست که امکان معاشرت و مراودات میان دو طرف را برقرار می‌کند. مخالفان اهل سنت [ویرایش] مخالفین اهل سنت، دلیل مخالفت خود نسبت به ازدواج موقت را، «نَسخ» ذکر می‌کنند و معتقدند که ازدواج موقت به استناد تعدادی از آیات قرآن و همچنین حدیثی صریح از پیامبر منسوخ است. از جمله اینکه زن در ازدواج موقت زوجه نیست برای آنکه از شرایط زوجیت این است که ارث ببرد و بتوان او را طلاق داد و در آن لعان و ظهار جاری شود و دارای عده باشد و حق نفقه داشته باشد و حال آنکه هیچ یک از این شرایط در ازدواج‌موقت نیست و از تمام شوؤن زوجیت محروم است. همچنین ازدواج موقت ارث ندارد و زوجه دائم ارث دارد و با توجه به ارث زوجین، چون در ازدواج موقت زوجین از یکدیگر ارث نمی‌برند، پس قرآن ناسخ‌آیه ازدواج موقت است. علاوه بر آن چون ازدواج موقت طلاق ندارد و طلاق هم از لوازم زوجیت است پس متعه زوجه نیست و چون زوجه نشد، آیه طلاق ناسخ آیه متعه می‌باشد در صورتیکه اگر متعه زوجه بود، باید بتوان آن را طلاق داد و حال آن که در ازدواج موقت طلاق ندارد.به گفته اهل سنت، از علی بن ابیطالب روایت شده است‌ که گفت: پیامبر در روز جنگ خیبر نکاح متعه و گوشت خر را حرام اعلام ‌کرد .[۴۲] متعه در ایران [ویرایش] بحث صیغه در حدود سال ۱۳۷۰ با سخنان علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری وقت که صیغه را به عنوان راهکاری برای مقابله با معضلات جنسی جوانان مطرح کرده بود، این بحث را دامن زد ولی این بحث به علت مخالفت‌های سنگینی که پیش آمد برای بیش از یک دهه به حاشیه رفت.[۳۹] در سال ۱۳۸۱ نیز با طرح راه‌اندازی خانه عفاف بالا گرفت که بعد اعلام شد طراح آن دستگیر شده و خود سابقه منکراتی داشته‌است.[۴۳] در این بین گزارش‌های متعددی از فروش خدمات جنسی با انجام متعه ثبت شد، مثلا در قم که روزانه هزاران زایر و مسافر به آن رفت و آمد دارند.[۳۶][۳۷] بار دیگر در سال ۱۳۸۶ مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور خواستار رواج «صیغه» (با عنوان ازدواج موقت) با هدف «جلوگیری از شیوع فساد در جامعه» شد.[۳۶][۳۹] هرچند که بعدا غلامحسین الهام سخنگوی دولت اعلام کرد «سخنان اخیر وزیر کشور درباره ازدواج موقت، از جایگاه یک روحانی بوده‌است و نظر دولت نیست. این امر مربوط به دولت به عنوان قوه مجریه کشور نیست.»[۴۰] همچنین در لایحه حمایت از خانواده که موجب می‌شد متعه مثل ازدواج اول بدون هیچ محدودیت و کنترلی رایج شود، بحث‌های زیادی پیش آمد و سرانجام این لایحه برای بررسی و رفع اشکالات آن از دستور کار مجلس خارج شد.[۴۴] علاوه بر این وب‌گاه‌هایی نیز در اینرنت برای ترویج صیغه و آشنا کردن داوطلبان با یکدیگر ایجاد شده‌است. از جمله وب‌گاه‌های «صیغه دات کام»، «وبلاگ موقت» و وبلاگ «حال و هول حلال» (ستاد برگزاری اولین کنگره لذت حلال در تهران و یا قم).[۴۵] مدیریت وبلاگ «موقت» اندیشه اصلی تاسیس این وبلاگ و ترویج ازدواج موقت را «ازدواج موقت، ثواب کردن، بدعت شکنی و زنده کردن سنت‌های رسول الله» عنوان کرده‌است. این وبلاگ در یک بخش مجموعه مطالبی که صیغه را تایید می‌کنند (به ویژه احکام مربوط به دختران باکره) جمع‌آوری کرده‌است و در بخش دیگر مشخصات افراد داوطلب را دریافت کرده، آنها را با هم آشنا می‌کند و در صورت تمایل صیغه عقد موقت را برایشان جاری کرده و مکانی برای برگزاری این عمل در اختیارشان قرار می‌دهد.[۴۶] حمید توکلی کرمانی (زاده ۱۳۶۷ در یزد) هنگام تاسیس این وبلاگ، ۱۸ ساله و محصل رشته ریاضی فیزیک بود.[۴۷] او دلیل راه اندازی این وبلاگ را عدم تعادل جنسی جامعه ایرانی عنوان می‌کند.[۳۶] به گفته خودش هنوز ازدواج موقت نکرده‌است، خانوادهٔ او نیز بنا به گفتهٔ خودش از مخالفین او و مخالف ترویج ازدواج موقت هستند.[۴۰] او با محبوبیت و مقدس شمردن بکارت مخالف است، برایش اشکالی ندارد که خواهرش ازدواج موقت کند، معتقد به واجب بودن اذن پدر برای ازدواج نیست و ازدواج موقت را به عنوان مقدمهٔ ازدواج دائم و راهی برای پرکردن خلاء بین بلوغ و ازدواج دائم می‌داند. برخی از منابع اسلامی مطالب این گونه وبلاگ‌ها را «بدعت در دین» می‌دانند.[۴۸] پانویس [ویرایش] 1.     ↑ شرح لمعه، ص ۳۲۲ 2.     ↑ مادهٔ ۱۰۶۲ قانون مدنی: «نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید». 3.     ↑ المختصر النافع، ص ۲۸۸ 4.     ↑ شرح لمعه، ص ۳۲۲ 5.     ↑ المختصر النافع، ص ۲۸۹ 6.     ↑ آنچه اتفاق افتاده خواسته نشده و آن‌چه خواسته شده، اتفاق نیفتاده 7.     ↑ صفایی، ص ۲۵ 8.     ↑ شرح لمعه ص ۳۳۵؛ المختصر النافع ص ۲۸۹؛ مادهٔ ۱۰۹۵قانون مدنی 9.     ↑ شرح لمعه، صص ۷-۳۳۶، المختصر النافع، ص ۲۸۹ 10.                        ↑ صفایی، ص ۲۶-۲۷ 11.                        ↑ شرح لمعه، ص ۳۳۷؛ المختصر النافع، ص ۲۸۹ 12.                        ↑ مختصرالنافع، ص ۲۸۹ 13.                        ↑ صفایی، ص ۲۷ 14.                        ↑ شرح لمعه، ص ۳۳۳؛ شرائع‌الاسلام ص ۵۲۵ مادهٔ ۱۰۵۹ قانون مدنی ایران: «نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست.» 15.                        ↑ شرح لمعه، ص ۳۳۱ 16.                        ↑ شرح لمعه ص ۳۳۷؛ المختصر النافع، ص ۲۹۰؛ قانون مدنی مواد ۱۱۵۴ و ۱۱۵۲ 17.                        ↑ غیرباکره بنا به نظر مشهور دختری است که بکارت او با آمیزش جنسی از دست رفته 18.                        ↑ شرح لمعه ص ۳۲۳ 19.                        ↑ شرائع‌الاسلام ص ۵۰۲؛ تحریرالوسیله، اولیای عقد مسألهٔ ۵ 20.                        ↑ شرائع‌الاسلام ص ۵۰۲؛ المختصر النافع، ص ۲۷۶-۲۷۷ 21.                        ↑ شرح لمعه ص ۳۲۲-۳۲۳ 22.                        ↑ تحریرالوسیله، اولیای عقد مسألهٔ ۲ 23.                        ↑ همتا یا کفو بنا به نظر مشهور فقهای شیعه به معنی مسلمان بودن و شیعهٔ دوازده‌امامی بودن برای مرد است. گروهی گفته‌اند که فقط اسلام کافی‌ست و گروهی توانایی پرداخت نفقه (در مورد ازدواج دائم) را هم به آن اضافه کرده‌اند: 24.                        ↑ شرح لمعه ص ۳۲۳؛ شرائع‌الاسلام ص ۵۰۲؛ تحریرالوسیله، اولیای عقد مسألهٔ ۲ 25.                        ↑ حاج سید ابوالقاسم موسوی خوئی، رسالهٔ توضیح‌المسائل، کتابفروشی لطفی، چاپ یازدهم، ۱۳۹۵ ه.ق، ص ۴۴۷، مسألهٔ ۲۳۸۵ 26.                        ↑ موسسه فرهنگى رسول اکرم صلى الله علیه وآله 27.                        ↑ Www.Farsi.Tabrizi.Org 28.                        ↑ http://www.leader.ir/langs/FA/tree/5/index.php 29.                        ↑ http://www.sistani.org/local.php?modules=nav&nid=3&bid=23&pid=1738 30.                        ↑ پاسخ به استفتاءات 31.                        ↑ http://www.shahroudi.net/5etegad/setef08.htm#«%20احکام%20نکاح%20 32.                        ↑ احکام و مسائل - رساله توضیح المسائل 33.                        ↑ اولیاء العقد سماحة آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي 34.                        ↑ زواج المتعه استفتاء 35.                        ↑ لایحهٔ حمایت از مردان خانواده!، زینب پیغمبرزاده. ماهنامه زنان (بازنشر در وبگاه تغییر برای برابری) (در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۸۶). بازدید در تاریخ ۸ آوریل ۲۰۰۸. 36.                        ↑ ۳۶٫۰ ۳۶٫۱ ۳۶٫۲ ۳۶٫۳ ۳۶٫۴ نگاه تازه؛ «صیغه با شرایط معین!» رادیوفردا 37.                        ↑ ۳۷٫۰ ۳۷٫۱ ثوابِ بوسه در ازدواج موقت، رادیوزمانه 38.                        ↑ «ترویج ازدواج موقت» و موانع شرعی و عرفی، بی‌بی‌سی فارسی 39.                        ↑ ۳۹٫۰ ۳۹٫۱ ۳۹٫۲ ۳۹٫۳ مخالفان ازدواج موقت چه می‌گویند ، روزنامه ابتکار، ۱۳۸۶/۰۴/۱۲ 40.                        ↑ ۴۰٫۰ ۴۰٫۱ ۴۰٫۲ ۴۰٫۳ ۴۰٫۴ پرونده کوچک خوشبختی!، همشهری آنلاین 41.                        ↑ صفایی، ص ۲۹-۲۷ 42.                        ↑ سایت جامع فتاوی اهل سنت 43.                        ↑ طرح‌های جایگزین خانه‌های عفاف؟!. زنان ایران (در تاریخ ۲ مهر ۱۳۸۱). 44.                        ↑ الهام: دولت با ازدواج موقت مخالف است، خبرنیوز، چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۸۷ 45.                        ↑ اگر صیغه می‌شوی آف بگذار!، ماهنامه زنان، الهه حبیبی 46.                        ↑ جستجوی فرد مطلوب برای صیغه، گزارشی از ترویج اینترنتی ازدواج موقت، کانون زنان ایرانی، ۲۴ تیر ۱۳۸۵ 47.                        ↑ جستجوی فرد مطلوب برای صیغه، گزارشی از ترویج اینترنتی ازدواج موقت، کانون زنان ایرانی، ۲۴ تیر ۱۳۸۵ 48.                        ↑ نقدی بر نحوهٔ بازنمایی ازدواج موقت در وبلاگ‌های دینی خبرگزاری قرآن ، ۲۶ تیر ۱۳۸۵ منابع [ویرایش] صفائی، حسین و امامی، اسدالله. مختصر حقوق خانواده، تهران: نشر میزان، چاپ هشتم، بهار ۸۴. ISBN 964-7896-27-1شهید ثانی. تحریر الروضة فی شرح اللمعة. تهران: سمت، هفتم، ۱۳۸۳، ISBN 964-459-695-1المحقق الحلی. المختصر النافع. قم: مؤسسه البعثه، الثانی، ۱۴۱۶، ISBN 964-309-014-0المحقق الحلی. شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرامخمینی، روح‌الله. تحریرالوسیله، جلد دوم، نکاح -طلاقشهید مطهری، مجموعه آثار ج ۱۹ ص ۳۳۸لایحهٔ حمایت از مردان خانواده!، زینب پیغمبرزاده. ماهنامه زنان (بازنشر در وبگاه تغییر برای برابری) (در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۸۶). بازدید در تاریخ ۸ آوریل ۲۰۰۸.   /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم دی 1391ساعت 2:31  توسط ا . م  | 
چهل روز پیش عشق زیباترین جلوه خود را در کربلا به جا گذاشت! باز دوباره از کوچه پس کوچه های دلتنگی ندای آه وناله به گوش می رسدو این چهل روز برایمان چهل سال گذشت...
وباز هم اشک ها جانشین شبنم های گل نرگس شدند.
مولای من!
نمی دانم چرا آسمان آبی مان رنگ ریا به خود گرفته است؟
ونمی دانم چرا هنوز خورشیدطلوع نکرده که پرتوی آن برقی دردلم اندازدکه تومی آیی؟
به دلم وعده داده بودم که عاشورا وعده دیدارمان است،اما حال در اربعین حسینی قلبم گرفته و گویی دیگر به وعده هایم اعتنایی نمی کند...
و فقط با دعای فرجی حس می کنم تورا و آرامش می گیرم...
مولای من!
آتش خیمه ها هنوز برافراشته است و کودکان هنوز تشنه اند و طلب جرعه ای آب می کنند...
آقای من!
پس کدامین جمعه آب می رسد؟؟؟

+ نوشته شده در  سه شنبه دوازدهم دی 1391ساعت 10:32  توسط ا . م  | 

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم شهریور 1391ساعت 2:31  توسط ا . م  | 

 مکان هیات متعاقبا اعلام میگردد

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم آبان 1390ساعت 23:22  توسط ا . م  | 
فرمانده كل قوا با اشاره به تهديدهاي اخير تاكيد فرمودند

پاسخ ملت ايران آمريكا و اسرائيل را متلاشي مي كند

رهبر معظم انقلاب اسلامي طي سخناني در دانشگاه افسري امام علي(ع) تأكيد كردند كه هم آمريكا بداند، هم دست نشاندگانش بدانند، هم سگ نگهبانش رژيم صهيونيستي در اين منطقه بداند، پاسخ ملت ايران به هرگونه تعرضي، هرگونه تجاوزي، بلكه هرگونه تهديدي پاسخي خواهد بود كه از درون آنها را از هم خواهد پاشيد و متلاشي خواهد كرد.
متن بيانات مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي بدين شرح است.
بسم الله الرحمن الرحيم
به همه دانش آموختگان عزيز دانشگاه هاي ارتش جمهوري اسلامي ايران و نيز به همه جوانان عزيزي كه سردوشي گرفتند و وارد خيل عظيم مجاهدان ارتش جمهوري اسلامي ايران شدند، تبريك عرض مي كنم.
براي ما هم عيدي است، شايسته تبريكي است كه اين تعداد جوانهاي مؤمن، باصفا، نوراني، دانش آموخته و دانش طلب، وارد مجموعه عظيم نيروهاي مسلح و ارتش جمهوري اسلامي مي شوند. حقيقتاً در هر يك از بازديدهايي كه با شما جوانان مؤمن ديداري هست، خداي متعال را از اعماق جان سپاس مي گوئيم، خدا را شكر مي كنيم. شما هم بر اين توفيق هاي بزرگ، خدا را سپاس بگوئيد.
دانشگاه هاي ارتش جمهوري اسلامي ايران كانون علم و جهاد است. آنچه انسان روزبه روز بيشتر احساس مي كند، عطر معنويت و تدين و ايماني است كه در اين دانشگاه ها استشمام مي شود؛ اين جاي خرسندي است، جاي خوشحالي است. دانشگاهي از جهات علمي، فعال؛ دانشجويان علاقه مند، اساتيد خوب، فرمانده اي كه خود يك چهره علمي است؛ علاوه بر اين، فضاي آمادگي هاي مجاهدانه مؤمنانه؛ رزمايش و آموزش هاي رزمي در هواي گرم ماه رمضان مرداد ماه و تير ماه؛ روزه گرفتن جمع زيادي از دانشجويان دانشگاه در همه هفته ها- هفته اي يك روز و بعضي بيشتر؛ اين اطلاعي است كه من دارم- اينها چيزهايي است كه نه در كشور و ميهن ما، در دنياي اسلام، در ميان نيروهاي مسلح، بي سابقه است. اينها آفريده همت بلند ملتي است كه بر برافراشتن پرچم ايمان و اسلام و ديانت، همت گماشته است. نيروهاي مسلحي كه براي خدا، در راه خدا و براي آرمان هاي الهي درس مي خوانند، آموزش مي بينند، زحمت مي كشند، خود را آماده مي كنند و هنگامي كه فرصت مجاهدت و دفاع دست بدهد، با فداكاري وارد ميدان مي شوند، عزت اسلام و مسلمينند، عزت كشورند.
شما عزيز و عزتمنديد. عزت شما از دو جهت است: يكي از اين جهت كه در راه علم، در راه جهاد و با زلال معنويت و ايمان، جواني ارجمند خودتان را مي گذرانيد؛ اين عزت است. «ولله العزه و لرسوله و للمؤمنين»؛ (1) عزت متعلق به خدا و پيامبر و مؤمنان است. و شما با اين شيوه، در خيل مؤمنان داخليد.
جهت دوم اين است كه شما مايه عزت كشور خود و ملت خود هستيد. آن كشور و آن ملتي كه بتواند ثابت كند كه آماده است براي استقلال خود، براي حفظ هويت خود، براي آرمان هاي خود، براي موجوديت خود، ايستادگي كند و مردانه دفاع كند، عزيز است. عزت آن ملت را حتي دشمنان در اعماق وجود خودشان تصديق مي كنند؛ اگر چه از روي عناد حاضر نباشند بر زبان بياورند. امروز عزت شما را- كه نوك پيكان استوار دفاع ملي هستيد- دشمنان شما هم تصديق مي كنند؛ بسياري بر زبان هم مي آورند.
خداي متعال مي فرمايد: «واعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدوالله». (2) آمادگي شما، دشمن را بيمناك مي كند؛ نه بيمناك از تجاوز شما- كه شما اهل تجاوز نيستيد- بيمناك از ايستادگي شما، بيمناك از فكر حمله به شما. در دنيايي كه هنوز متأسفانه تكيه به قدرت سرنيزه و اسلحه مي تواند در ارتباط ميان ملتها و كشورها تعيين كننده باشد، در دنيايي كه قلدراني با داشتن مشتهاي پولادين بخواهند سرنوشت ملتها را در دست بگيرند- در دنياي مادي- آن ملتي از آسيب محفوظ مي ماند كه ثابت كند آماده دفاع است. نيروهاي مسلح ما، ارتش جمهوري اسلامي عزيز ما، اين را ثابت كردند. اين، عزت است؛ اين براي يك كشور، عزت آفرين است؛ اين را بايد حفظ كنيد. همه سرمايه هاي مادي و معنوي خودتان را بايد حفظ كنيد؛ ديانتتان را، ايمانتان را، انگيزه تان را، تقوا و پاكدامني و پارسايي تان را، و عزم راسختان براي دفاع را در طول مدت خدمت و در همه عمر.
ما اهل تجاوز به هيچ ملتي و هيچ كشوري نيستيم؛ ما هرگز اقدام به جنگ خونين نمي كنيم- ملت ايران اين را به اثبات رسانده است- اما ما ملتي هستيم كه هرگونه تجاوز را، بلكه هرگونه تهديد را، با استواري و با قدرت كامل پاسخ خواهيم داد. ما ملتي نيستيم كه بنشينيم تماشا كنيم قدرتهاي پوشالي مادي كه از درون كرم خورده و موريانه خورده اند، ملت استوار و پولادين ايران را تهديد كنند. ما در مقابل تهديد، تهديد مي كنيم. هر كسي فكر تجاوز به جمهوري اسلامي ايران در مخيله اش خطور كند، بايد خود را آماده دريافت سيلي هاي محكم و مشتهاي پولادين كند؛ از سوي ملت مقتدر ايران، از سوي نيروهاي مسلح؛ ارتش جمهوري اسلامي ايران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و بسيج مردمي، و پشت سر همه، ملت بزرگ ايران. و بدانند؛ هم آمريكا بداند، هم دست نشاندگانش بدانند، هم سگ نگهبانش رژيم صهيونيستي در اين منطقه بداند؛ پاسخ ملت ايران به هرگونه تعرضي، هرگونه تجاوزي، بلكه هرگونه تهديدي، پاسخي خواهد بود كه از درون، آنان را از هم خواهد پاشيد و متلاشي خواهد كرد.
خود را براي تداوم اين عزت ملي و اقتدار بين المللي آماده نگه داريد. همه بايد آماده باشيم. همه بايد براي حفظ ارزشهاي والاي ماندگار در طول تاريخ، خود را آماده نگه دارند؛ در عرصه علم، در عرصه كار، در عرصه صنعت، در عرصه مديريت و سياست، و در نوك پيكان، براي دفاع ملي، نيروهاي مسلح؛ عرصه رزم نظامي.
ما مطمئنيم كه ساخت مستحكم نظام جمهوري اسلامي و اتحاد ملي و نزديكي دلها ميان آحاد ملت، بزرگترين بازدارنده است. همه موظفند اين ساخت استوار و مستحكم را حفظ كنند و استحكام بيشتري به آن ببخشند.
از خداوند متعال براي يكايك شما جوانان عزيزم، فرزندان عزيزم، و براي اساتيد شما، براي فرماندهان شما، براي همه كساني كه در پديد آمدن اين پديده زيبا و پرشكوه دخيل بوده اند، توفيق، حسن عاقبت و عزت و سربلندي مسئلت مي كنم.
والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته
ــــــــــــــــــــــــــــ
1) منافقون: 8
2) انفال: 60

+ نوشته شده در  جمعه بیستم آبان 1390ساعت 21:47  توسط ا . م  | 

حجت‌الاسلام سعیدی:

طلاب بسیجی برای مبارزه با تفکرات انحرافی به میدان بیایند


نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر مبارزه جدی با تفکرات و انحرافات در جامعه تاکید کرد و خواستار حضور جدی طلاب بسیجی در این راستا شد.

حجت‌الاسلام علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز گذشته در رزمایش بزرگ طلاب و روحانیان حوزه علمیه قم بر هوشیاری طلاب برای مبارزه با تفکرات باطل دشمن تاکید کرد و اظهار داشت: امروزه ما درگیر تصرف فکرها و مغزهای جامعه از سوی دشمنان هستیم، بنابراین روحانیت وظیفه سنگینی برای مبارزه با این تفکرات باطل دارد.
وی با بیان این که استعمار فرانو و‌ استکبار جهانی، ذهن و فکر آحاد جامعه مردم ما را برای گمراهی از راه درست مد نظر قرار داده است،‌ تصریح کرد: تنها راه مقابله با این جنگ فرهنگی تمام عیار، پرکردن ذهن جامعه ما از معارف اهل بیت اسلام و قرآن است.
حجت‌الاسلام سعیدی خاطر نشان کرد: وقتی فکر و ذهن جامعه ما از معارف دینی و اسلام پر شد دیگر جای برای تفکرات و انحرافات دشمن وجود ندارد و این کار وظیفه حوزه‌های علمیه است که در این راه گام بردارند.
وی با بیان این که طلاب و روحانیان بسیجی نقش بسیار مهمی در هدایت تفکرات جامعه دارند، افزود: امروز شما طلاب بسیجی باید با کار و تلاش علمی مردم جامعه را به مسیر حق هدایت کنید.
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جایگاه طلبه بسیجی و استاد بسیجی را بسیار ممتاز دانست و اظهار کرد: این جایگاه، الزاماتی دارد که باید همه روحانیان بسیجی به آن ملتزم باشند، نخستین گام آن اخلاص و ایمان است که خوشبختانه در تمامی طلاب ما این ایمان و اخلاص و باور شکل گرفته است.
وی تاکید کرد: طلاب بسیجی ما باید اخلاص، بصیرت، دشمن شناسی، جریان شناسی، جبهه‌شناسی و خط شناسی داشته باشند و خط درست و حق را به جامعه معرفی کنند، امروز طلبه بسیجی ما باید بداند جبهه حق و گفتمان علوی و نبوی کجاست؟ و آن را به مردم نشان دهد.
حجت‌الاسلام سعیدی، یکی دیگری از الزامات را برای طلاب بسیجی ولایت پذیری دانست و آن را از ارکان اساسی و زیربنایی خواند.
وی در تعریف بسیج گفت: بسیج یعنی مجموعه‌ای عظیمی از نیروهای جامعه که در راستای تحقق آرمان‌های امام و رهبری تلاش کنند و نقش طلاب بسیجی در این راستا منحصر به فرد است، زیرا تنها کسانی که می‌توانند این ارزش را در جامعه گسترش دهند و بسیج را بارور کنند، طلاب بسیجی هستند که با اندوخته‌های دینی زمینه گسترش این ارزش‌ها را در جامعه فراهم می‌کنند.
همچنین در این رزمایش حجت‌الاسلام معتمد، فرمانده تیپ مستقل 83 امام جعفر صادق(ع) اظهار داشت: نظام اسلامی، حاصل تلاش علما و بزرگان در طول هزار سال مبارزات در راستای تلاش برای رسیدن به گفتمان دینی است.

+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم آبان 1390ساعت 23:37  توسط ا . م  | 
غرب و آمریکا و صهیونیزم امروز از همیشه ضعیف‌ترند

مقام معظم رهبری طی پیامی به مراسم برائت از مشرکین تاکید کردند: غرب و آمریکا و صهیونیزم امروز از همیشه ضعیف‌ترند.

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت کنگره عظیم حج، قیام و انقلاب را در برخی کشورهای اسلامی از مهمترین مسائل جهان اسلام و حقایق نهفته در آن را، آیات بینات الهی برشمردند و با اشاره به وظیفه بس خطیر نسل بیدار جوان و روشنفکران و عالمان دینی در این مقطع سرنوشت‌ساز، تاکید کردند: امت اسلامی به‌ویژه ملت‌های به‌پاخاسته، برای ادامه مسیر نیازمند دو عنصر "تداوم ایستادگی" و "هوشیاری در برابر حیله های قدرتهای بین المللی" هستند و نجات کشورهای اسلامی از خطرهای پیش رو جز با همدلی و اتحاد و تشکیل قطب قدرتمند جهان اسلام ، امکان پذیر نیست.
‌متن کامل پیام رهبر معظم انقلاب که توسط حجت‌الاسلام و المسلمین قاضی عسکر قرائت شد، به شرح زیر است:
 
متن کامل این پیام بدین شرح است:
 
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
 
الحمدلله رب العالمین و صلوات الله و تحیاته علی سید الانام محمدٍ المصطفی و آله الطیبین و صحبة المنتجبین.
 اکنون بهار حج، با طراوت و صفای معنوی و شکوه و حشمت خداداد، فرارسیده و دلهای مؤمن و مشتاق را پروانه وار بر گرد کعبه‌ی توحید و وحدت، به پرواز درآورده است. مکه و منا و مشعر و عرفات، منزلگاه انسانهای خوشبختی است که به ندای: " و اذّن فی الناس بالحج .. " پاسخ گفته و به حضور در میهمانی خدای غفور و کریم سرافراز گشته‌اند. اینجا همان خانه‌ی مبارک و کانون هدایتی است که آیاتٍ بیّنات الهی از آن ساطع و چتر امان برفراز سر همگان در آن گسترده است.
 دل را در زمزم صفا و ذکر و خشوع، شست‌وشو دهید؛ چشم باطن را به آیات روشن حضرت حق بگشائید؛ به اخلاص و تسلیم که نشانه‌ی عبودیت حقیقی است روی آورید؛ خاطره‌ی آن پدری را که با طوع و تسلیم، اسماعیلش را به قربانگاه برد بارها و بارها در دل زنده کنید، و بدین‌گونه راه روشن و آشکاری را که برای رسیدن به دوستی ربّ جلیل در برابر ما گشوده است، بشناسید و قدم نهادن در آن را به همّت مؤمنانه و نیت صادقانه‌ی خود، بسپارید.
 
مقام ابراهیم یکی از همان آیات بيّنات است. جای پای ابراهیم علیه‌السلام در کنار کعبه‌ی شریف، تنها نمادی از مقام ابراهیم است. مقام ابراهیم، مقام اخلاص و گذشت و ایثار اوست؛ مقام ایستادگی او در برابر خواست نفسانی و عواطف پدرانه و نیز در برابر سیطره‌ی کفر و شرک و سلطه‌ی نمرود زمانه است.
 
این هر دو راه نجات هم اکنون در برابر یکایک ما آحاد امت اسلامی، گشوده است. همت و شجاعت و عزم راسخ هر یک از ما می‌تواند ما را روانه به سوی همان هدفهایی سازد که پیام‌آوران رسالت الهی از آدم تا خاتم، بشر را به‌سوی آن فراخوانده و وعده‌ی عزت و سعادت در دنیا و آخرت را به رهپویان آن داده‌اند.
 
در این محضر عظیمِ امت اسلامی، شایسته است که حج‌گزاران به مهمترین مسائل جهان اسلام بپردازند. اکنون در رأس همه‌ی این مسائل، قیام و انقلاب در برخی کشورهای مهم اسلامی است. در میانه‌ی حجّ سال گذشته و حج امسال، حوادثی در دنیای اسلام پدید آمده است که می‌تواند سرنوشت امت اسلامی را دگرگون ساخته و آینده‌‌ای درخشان و سرشار از عزت و پیشرفت مادی و معنوی را نوید دهد. در مصر و تونس و لیبی طاغوتهای دیکتاتور و فاسد و وابسته، از سریر قدرت سرنگون شده‌اند و در برخی کشورهای دیگر امواج پرخروش قیام مردمی، کاخ‌های زر و زور را به ویرانی و نابودی تهدید می‌کند.
 
این صفحه‌ی تازه گشوده از تاریخ امت ما، حقایقی را آشکار می‌سازد که همه از آیات بینات الهی است و به ما درسهای حیات‌بخش می‌دهد. این حقایق باید در همه‌ی محاسبات ملتهای مسلمان به کار گرفته شود.
 
 نخست آنکه اکنون از دل ملتهائی که دهها سال در سیطره‌ی سیاسی بیگانگان بوده‌اند، نسل جوانی سربرآورده است که با اعتماد به نفس تحسین برانگیز به استقبال خطر رفته و به رویاروئی با قدرتهای مسلّط برخاسته و همت به دگرگونسازيِ وضعیت گماشته است.
 
دیگر آنکه به رغم تسلط و تلاش حاکمان سکولار و تلاش‌های پیدا و پنهان آنان برای دین‌زدائی در این کشورها، اسلام، با نفوذ و حضوری نمایان و پرشکوه، هدایتگر دل‌ها و زبانها گشته و چون چشمه‌ای جوشان در گفتار و کردار توده‌های میلیونی، به اجتماعات و رفتارهای آنان طراوت و حیات بخشیده است. ماذنه‌ها و مصلاّها و تکبیرها و شعارهای اسلامی، نشانه‌ی آشکاری از این حقیقت و انتخابات اخیر تونس برهان قاطعی بر این مدعا است. بی‌گمان انتخابات آزاد در هر کشور اسلامی دیگر هم نتیجه‌ئی جز آنچه در تونس پیش آمد، نخواهد داشت.
 
دیگر آنکه در حوادث این یک سال، به همه نشان داده شد که خداوند عزیز و قدیر، در عزم و اراده‌ی ملتها، آن چنان قدرتی تعبیه کرده است که هیچ قدرت دیگر را یارای مقاومت در برابر آن نیست. ملتها با این نیروی خداداد، قادرند سرنوشت خویش را تغییر دهند و نصرت الهی را نصیب خود سازند.
 
دیگر آنکه دولتهای مستکبر و در رأس آنان امریکا، که در طول دهها سال با ترفندهای سیاسی و امنیتی، دولتهای منطقه را سر به فرمان خود ساخته و به پندار خود، جاده‌ی بی مانعی برای سیطره‌ی روزافزون اقتصادی و فرهنگی و سیاسی بر این بخش حساس جهان، پدید آورده بودند، اکنون نخستین آماج بیزاری و نفرت ملتهای این منطقه‌اند. اطمینان باید داشت که نظامهای برآمده از این انقلابها هرگز به نامعادله‌ی خفت‌بار پیشین تن نخواهند داد و جغرافیای سیاسی این منطقه به دست ملتها و در جهت عزت و استقلال کامل آنان رقم خواهد خورد.
 
دیگر آنکه طبیعت مزوّر و منافقِ قدرتهای غربی، برای مردم این کشورها آشکار شد. در مصر و تونس و لیبی – هرکدام به نوعی- آمریکا و اروپا تا توانستند در نگهداری از مهره‌های خود کوشیدند و هنگامی که عزم ملتها برخواست آنان فائق آمد، به روی مردم پیروز لبخند مزورانه‌ی دوستی زدند.
 
حقایق گرانبها و آیات بینات الهی در حوادث یکسال اخیر در این منطقه بیش از اینهاست و برای اهل تدبر، دیدن و شناختن آن دشوار نیست.
 
لیکن با این همه، امروز همه‌ی امت اسلامی و به‌ویژه ملتهای به پاخواسته، نیازمند دو عنصر اساسی‌اند:
 نخست: تداوم ایستادگی و پرهیز شدید از سست شدن عزم راسخ. فرمان الهی به پیامبر اعظم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم در قرآن چنین است: " فاستقم کما امرت و من تاب معک و لاتطغوا " و " فلذلک فادع و استقم کما امرت" و نیز از زبان حضرت موسی علیه‌السلام : " و قال موسی لقومه استعینوا بالله و اصبروا، ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده و العاقبه للمتقین".

مصداق بزرگ تقوا در این دوره برای ملتهای به پاخاسته، آن است که حرکت مبارک خود را متوقف نسازند و خود را سرگرم دست‌آوردهای این مقطع نکنند. این است بخش مهم از تقوائی که دارندگان آن، به وعده‌ی " عاقبتِ نیک" سرافراز گشته‌اند.
 
دوم: هشیاری در برابر حیله‌های مستکبران بین‌المللی و قدرتهائی که از این قیامها و انقلابها لطمه دیده‌اند. آنها بی‌کار نمی‌مانند و با همه‌ی توان سیاسی و امنیتی و مالی، برای برقراريِ دوباره‌ی نفوذ و قدرت خود در این کشورها به میدان می‌آیند. ابزار آنان، تطمیع و تهدید و فریب است. تجربه‌ها نشان داده است که درمیان خواص، هستند کسانی که این ابزارها در آنان کارگر می‌شود و ترس و طمع و غفلت، آنان را دانسته یا ندانسته به خدمت دشمن در‌می‌آورد. چشم بیدار جوانان و روشنفکران و عالمان دینی باید به دقت مراقبت کند.
 
مهمترین خطر، دخالت و تأثیرگذاريِ جبهه‌ی کفر و استکبار در ساخت نظام جدید سیاسی در این کشورهاست. آنان همه‌ی کوشش خود را به کار خواهند برد تا نظامهای جدید، هویت اسلامی و مردمی نیابد. همه‌ی دلسوزان در این کشورها و همه آنان که به عزت و کرامت و پیشرفت کشور خود دلبسته‌اند باید تلاش کنند تا اسلامیت و مردمی بودن نظام نوین، به تمام و کمال تامین شود. نقش قانون اساسی‌ها در این میان، برجسته است. اتحاد ملی و به رسمیت شناختنِ دگرسانیهای مذهبی، قبیله‌ای و نژادی، شرط پیروزی‌های آینده است.
 
ملتهای شجاع و به پاخاسته در مصر و تونس و لیبی و دیگر ملتهای بیدار و مبارز بدانند، نجات آنان از ظلم و کید آمریکا و دیگر مستکبران غربی تنها و تنها در آن است که تعادل قوا در جهان به نفع آنان برقرار شود. مسلمانان برای اینکه بتوانند مسائل خود را به صورت جدّی با جهانخواران حل کنند باید خود را به مرز قدرت بزرگ جهانی برسانند، و این جز با همکاری و همدلی و اتحاد کشورهای اسلامی به دست نخواهد آمد. این وصیت فراموش نشدنی امام خمینی عظیم است.

امریکا و ناتو به بهانه‌ی قذافی خبیث و دیکتاتور، ماهها بر سر لیبی و مردم آن آتش ریختند و قذافی همان کسی بود که پیش از قیام شجاعانه‌ی ملت لیبی در شمار دوستان نزدیک آنان بشمار می رفت، او را در آغوش می‌گرفتند؛ با دست او از ثروت لیبی می‌دزدیدند و برای خام کردن او دستش را می‌فشردند یا می‌بوسیدند ... پس از قیام مردم، همین او را بهانه کردند و تمام زیرساختهای لیبی را به ویرانی کشاندند. کدام دولت توانست از فاجعه‌ی کشتار مردم و ویرانی کشور لیبی به دست ناتو جلوگیری کند؟ تا چنگ و دندان قدرتهای خونخوار و وحشی غربی شکسته نشود. همیشه چنین خطرهائی برای کشورهای اسلامی متصور است و نجات از آن جز با تشکیل قطب قدرتمند جهان اسلام، میسر نیست.
 
 غرب و امریکا و صهیونیزم امروز از همیشه ضعیفترند. گرفتاریهای اقتصادی، ناکامی‌های پی‌درپی در افغانستان و عراق، اعتراضهای عمیق مردمی در امریکا و دیگر کشورهای غربی که دامنه‌ی آن روزبه‌روز گسترده‌تر شده است، مبارزات و جانفشانی‌های مردم فلسطین و لبنان، قیامهای دلیرانه‌ی مردم در یمن و بحرین و برخی دیگر از کشورهای زیر نفوذ امریکا، همه و همه حامل بشارتهای بزرگی برای امت اسلامی و به‌ویژه کشورهای انقلابی جدید است. مردان و زنان مؤمن در سراسر جهان اسلام و به‌ویژه در مصر و تونس و لیبی از این فرصت برای تشکیل قدرت بین‌الملل اسلامی بیشترین بهره را ببرند. خواص و پیشروان نهضتها به خدای بزرگ توکل و به وعده‌ی نصرت او اعتماد کنند و صفحه‌ی‌ تازه گشوده‌ی تاریخ امت اسلامی را با افتخارات ماندگار خود که مایه‌ی رضای الهی و زمینه‌ساز نصرت اوست، مزین سازند.
والسلام علی عباد الله الصالحین
 سیدعلی حسینی‌خامنه‌ای
 5/آبان/1390
 29 ذیقعده 1432

+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم آبان 1390ساعت 23:26  توسط ا . م  | 

سفر رهبر انقلاب به كرمانشاه و سخنرانی در جمع مردم در ورزشگاه آزادی

رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز(چهارشنبه) در جمع پُرشور هزاران نفر از مردم كرمانشاه در ورزشگاه آزادی اين شهر، در سخنان مهمی به تبيين نقش، جايگاه و حضور و عزم مردم در نظام جمهوری اسلامی بعنوان معيار اصلی و تأثيرگذاری استفاده از ظرفيت و توانايی‌های برجسته مردم برای مقابله با چالش‌های سخت و نرم و حركت شتابان در مسير پيشرفت علمی، اقتصادی، صنعتی و كشاورزی پرداختند.
حضرت آيت‌الله خامنه‌ای گسترش و موفقيت تحولات و جنبش‌های گوناگون اجتماعی را، همواره وابسته به ارتباط و نزديكی آن جنبش با مردم دانستند و افزودند: در تاريخ معاصر ايران، دو تجربه مشروطيت و ملی شدن صنعت نفت  وجود دارد كه نقش بی‌بديل مردم عامل مؤثر در موفقيت ابتدايی اين دو تجربه تاريخی بودند اما چون اين دو حركت، از مردم فاصله گرفتند، نهايت و سرانجام آن‌ها، استبداد رضاخانی و كودتای 28 مرداد شد.
ايشان خاطرنشان كردند: هيچ حادثه‌ای در تاريخ ايران همانند انقلاب اسلامی وجود ندارد كه مردم در پيروزی و ادامه آن نقش مستقيم و اساسی داشته باشند.
رهبر انقلاب اسلامی مهم‌ترين ويژگی انقلاب اسلامی را، تمام نشدن نقش مردم با پيروزی آن، ارزيابی كردند و افزودند: استمرار نقش و حضور مردم بعد از پيروزی انقلاب اسلامی، از حكمت، تدبير و ژرف‌نگری امام بزرگوار(ره) بود كه ملت ايران را بدرستی شناخته و باور كرده بود و به توانايی‌ها و عزم راسخ ملت ايران، ايمان داشت.
حضرت آيت‌الله خامنه‌ای با مروری گذرا به تدابير امام خمينی(ره) در فاصله كوتاهی بعد از پيروزی انقلاب اسلامی از جمله رأی‌گيری از مردم برای تعيين نوع نظام، برای تشكيل مجلس خبرگان قانون اساسی، تأييد قانون اساسی و انتخاب اولين رئيس‌جمهور، تأكيد كردند: در طول 32 سال گذشته همواره و بدون وقفه همه مسئولان نظام اسلامی اعم از رهبری، خبرگان رهبری، رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شورای اسلامی و نمايندگان شوراهای اسلامی با رأی و نظر مردم برگزيده شده‌اند.
ايشان افزودند: در 32 سال گذشته، سلائق و ذائقه‌های مختلف سياسی نيز بر سر كار آمدند كه حتی برخی از آنها با اصول نظام زاويه داشتند، اما ظرفيت عظيم مردمی نظام اسلامی، بدون ناشكيبائی، از همه اين مسائل عبور كرد كه اصلی‌ترين علت آن، همان حضور و ايمان مردم و پايبندی مردم به نظام اسلامی است.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به آرمان‌های بلند نظام جمهوری اسلامی و مخالفت آن با نظام استكبار و بی‌عدالتی بين‌المللی و چالش‌های دشمنان برای اين نظام، خاطرنشان كردند، اگر چنين نظامی بخواهد بماند و به مسير حركت خود ادامه دهد، نيازمند نيرو و ظرفيت عظيم مردمی است كه با تدبير امام خمينی(ره) از متن اسلام گرفته شد.
حضرت آيت‌الله خامنه‌ای تأكيد كردند بر اساس اين تدبير و به پشتوانه ايمان، عزم و حضور مردم ، نظام جمهوری اسلامی ايران بر همه چالش‌های سخت و نرم فائق آمده است و به لطف خداوند، در آينده نيز بر هر چالشی پيروز خواهد شد.
رهبر انقلاب در ادامه سخنان خود، برخی چالش‌هايی را كه نظام اسلامی توانسته با اتكاء به مردم بر آنها فائق بيايد، بيان كردند.
حضرت آيت‌الله خامنه‌ای با اشاره به جنگ تحميلی 8 ساله بعنوان يكی از چالش‌های بزرگ در ابتدای پيروزی انقلاب اسلامی، افزودند: دفاع مقدس را مردم اداره كردند و نظام اسلامی بواسطه ايمان، عشق و صفای مردم، در اين جنگ نابرابر پيروز شد. ايشان تأكيد كردند: جا دارد كه آن حوادث ممتاز و زيبای دوران دفاع مقدس برای نسل جوان بازخوانی شود.
رهبر انقلاب اسلامی، فشارها و تحريم‌های اقتصادی را كه از ابتدای پيروزی انقلاب از جانب دشمنان اعمال شد، يكی ديگر از چالش‌های پيش روی نظام اسلامی خواندند و افزودند: تحريم و فشار اقتصادی برای ملت ايران، مسئله جديدی نيست زيرا نظام اسلامی با صبر و بصيرت مردم بويژه جوانان توانسته است از همه اين محدوديت‌ها بعنوان يك فرصت استفاده كند و در ميدان‌های نوآوری، و ابتكار به پيشرفت‌های بزرگی دست پيدا كند.
حضرت آيت‌الله خامنه‌ای با اشاره به فتنه 18 تير سال 78 و فتنه سال 88 در تهران بعنوان يكی از چالش‌های پيچيده پيش روی نظام، خاطرنشان كردند: حضور مردم، اين دو فتنه را نيز به شكست كشاند بگونه‌ای كه پنج روز بعد از فتنه 18 تير، حركت عظيم 23 تير در سراسر كشور بوقوع پيوست و در فتنه 88 ، دو روز بعد از حوادث عاشورا، حركت عظيم و كم‌نظير مردم در 9 دی روی داد.
ايشان مسئله هسته‌ای را يكی ديگر از چالش‌های پيش روی نظام برشمردند كه مسئولان توانستند با اتكاء به پشتيبانی و اقتدار مردمی، در مقابل تهديدهای دشمنان ايستادگی كنند.
رهبر انقلاب اسلامی، پيشرفت‌های علمی و فناوری كشور را يكی از عرصه‌های بسيار مهم نقش‌آفرينی مردم بويژه جوانان دانستند و افزودند: امروز در سراسر كشور بخصوص در مراكز علمی و حساس، جوانان ايرانی، كارهای بزرگی را از لحاظ علم و فناوری انجام می‌دهند كه زمينه‌ساز اعتماد به نفس ملت ايران و همچنين رونق اقتصادی كشور است.
حضرت آيت‌الله خامنه‌ای در جمع‌بندی اين بخش از سخنان خود به دو نكته مهم اشاره كردند: 1ـ سياست‌گذاران غربی واقعيت نظام اسلامی ايران را كه همان نقش، حضور و بافت مردمی است، متوجه شوند. 2ـ مسئولان از ظرفيت‌های بزرگ و ابتكارات و حضور مردمی در همه عرصه‌ها استفاده كنند.
ايشان خطاب به سياست‌گذاران استكبار خاطرنشان كردند: ايران را با برخی كشورهای ديگر اشتباه نگيريد، زيرا در ايران اسلامی اراده و عزم مردم نقش اصلی را دارد و مردم در انقلاب، صاحب سهم هستند.
رهبر انقلاب اسلامی تاكيد كردند: بر همين اساس دنيا بداند، اگر مسئولی هم در كشور بخواهد، كج‌روی كند و حركت ديگری در قبال انقلاب اسلامی براه بياندازد، مردم او را حذف خواهند كرد.
حضرت آيت‌الله خامنه‌ای حضور گرم و پُرشور امروز مردم كرمانشاه را نمونه‌ای از پشتيبانی مردمی نظام اسلامی برشمردند و ضمن تشكر از اين حضور پُرشكوه  خاطرنشان كردند: من راضی به رنج و زحمت مردم در چنين استقبال‌هايی نيستم.
ايشان همچنين خطاب به مسئولان تأكيد كردند: نظام اسلامی در هر عرصه‌ای كه مسئولان با شناخت توانايی‌های مردم از آن بهره گرفته‌اند، موفق و پيروز بوده است اما در هر عرصه‌ای كه مسئولان نتوانسته‌اند زمينه حضور مردم را فراهم كنند، ناكامی‌هايی بروز كرده است.
حضرت آيت‌الله خامنه‌ای افزودند: مهم آن است كه مسئولان بتوانند در عرصه‌های مختلف با مهارت، دقت و ابتكار، مدل و فرمول حضور مردم را پيدا كنند.
ايشان با اشاره به نامگذاری دهه آينده بعنوان دهه پيشرفت و عدالت و تعيين سياست‌های كلان نظام در چارچوب سند چشم‌انداز 20ساله، سياست‌های اصل 44 و سياست‌های برنامه پنج ساله كه با واقع‌نگری انجام شده است، خاطرنشان كردند: اگر زمينه حضور مردم برای تحقق اين هدف‌ها تأمين شود، اين هدف‌ها زودتر از زمان تعيين شده به نتيجه خواهند شد.
رهبر انقلاب اسلامی، ترسيم مدل‌های قابل فهم برای حضور مردم در عرصه‌های مختلف بويژه عرصه اقتصادی و توليد را از وظايف مسئولان برشمردند و تأكيد كردند: قوای مجريه، قضائيه و مقننه بايد زمينه حضور مردم را فراهم و از نيرو و نشاط مردم بويژه جوانان استفاده كنند.
حضرت آيت‌الله خامنه‌ای اين نكته را هم به مسئولان گوشزد كردند كه هرگونه سازو كار برای حضور مردم در عرصه‌های اقتصادی و توليدی بايد شفاف باشد.
ايشان، مسئولان را به قدرشناسی مردم و نيت خدمتگزاری خالصانه توصيه كردند و در خصوص توقعات مردم از مسئولان افزودند: تعامل و همكاری و وحدت مسئولان بويژه در رده‌های بالا، تمركز بر اولويت‌های كشور و پرهيز از مسائل فرعی و حاشيه‌ای، كار و تلاش بی‌وقفه، صداقت، عمل به وعده‌ها، دوری از مناقشات، امانت و پاكدستی،  برخورد با متخلف خائن ،حل مسئله اشتغال ، تقويت توليد ،كشاورزی و صنعت از مطالبات اصلی مردم هستند.
رهبر انقلاب اسلامی تأكيد كردند: اگر در جايی مسئولان نتوانند كاری را انجام دهند و صادقانه به مردم بگويند، مردم حرفی ندارند اما مشكل و ناراحتی مردم در مواقعی است كه در برخورد با متخلف و پيگيری عدالت كوتاهی می‌شود.
حضرت آيت‌الله خامنه‌ای با تأكيد بر اهميت مبارزه قاطعانه و مدبرانه با فساد مالی و اداری خاطر نشان كردند: خوشبختانه در قضيه فساد بانكی اخير، مسئولان سه قوه با يكديگر همكاری خوبی دارند و اين قضيه بايد تا رسيدن به نتيجه ادامه يابد و متخلف، هر كه باشد با آن برخورد شود تا درس عبرتی برای ديگران شود.
رهبر انقلاب اسلامی، پيشگيری را اولويت اصلی مبارزه با فساد خواندند و خاطرنشان كردند: اگر به هر دليلی، فساد بدليل كوتاهی در پيشگيری محقق شد، در اين شرايط، پيگيری مقابله با فساد، نبايد مورد غفلت قرار گيرد.
حضرت آيت‌الله خامنه‌ای رعايت فرهنگ اسلامی و حفظ ارزش‌های انقلاب را از جمله توقعات مهم عموم مردم برشمردند و تأكيد كردند: بسياری از مردم توقع دارند كه ظواهر اسلامی و فرهنگ اسلامی در جامعه رعايت شود و مسئولان بايد اين موضوع را مورد توجه جدی قرار دهند.
رهبر انقلاب اسلامی در ادامه با اشاره به انتخابات مجلس شورای اسلامی كه در اسفند ماه برگزار خواهد شد، انتخابات را مظهر حضور مردم و دميده شدن روح تازه در كالبد كشور دانستند و افزودند: انتخابات در همه دوره‌ها برای مردم، كشور و نظام يك دستاورد بزرگ بوده است و به همين دليل دشمن همواره تلاش كرده است كه يا انتخابات برگزار نشود و يا انتخابات كمرنگ باشد.
حضرت آيت‌الله خامنه‌ای با تاكيد بر جايگاه رفيع مجلس شورای اسلامی بعنوان محور اصلی تصميم‌گيری‌های كشور ، خاطرنشان كردند : در انتخابات دو موضوع مهم بايد مورد توجه قرار گيرد : 1- حضور وسيع و گسترده مردم 2- قانون‌گرايی و احترام به رای مردم.
رهبر انقلاب اسلامی با يادآوری قضايای فتنه سال 88 افزودند: گناه اصلی آتش افروزان فتنه 88 ، تمكين نكردن به قانون و رأی مردم بود.
حضرت ايت‌الله خامنه‌ای تأكيد كردند، اگر بعد از انتخابات هم، اعتراضی وجود داشته باشد، مسير قانونی آن مشخص است.
ايشان انتخاب نماينده را هم موضوعی مهم خواندند و افزودند: بايد نماينده‌ای انتخاب شود كه دلسوز، مؤمن، علاقه مند، و غير مرتبط به كانون‌های ثروت و قدرت باشد و بر اساس وجدان، دين و وظايف انقلابی عمل كند.
رهبر انقلاب اسلامی همچنين به تحولات اخير منطقه و جنبش "وال استريت" در آمريكا اشاره كردند و افزودند: نمود اصلی حركت‌های اخير در مصر، تونس، ليبی، بحرين، يمن، و ديگر مناطق، شكست سياست‌های آمريكا در منطقه است.
حضرت آيت‌الله خامنه‌ای تأكيد كردند: البته آمريكائی‌ها تلاش زيادی دارند تا بر تحولات منطقه مسلط شوند اما ملت‌ها، بيدار شده‌اند و سياست‌های استكبار به نتيجه نخواهد رسيد.
ايشان به مسئوليت مهم مردم ايران در قبال تحولات منطقه اشاره كردند و افزودند: ملت ايران بعنوان الگوی حركت‌های اخير منطقه تأثير زيادی در جهت‌گيری اين حركت‌ها دارد و پيشرفت، امنيت، مشاركت عمومی، اعتماد به نفس ملی و وحدت ملی ايران، قطعاً تأثير مثبت و پيشبرنده خواهد داشت.
رهبر انقلاب اسلامی همچنين با اشاره به جنبش "وال استريت" در آمريكا، آنرا مسئله مهمی خواندند و افزودند: اگر چه مقامات آمريكايی در ابتدا تلاش كردند تا اين حركت اعتراضی را كوچك نشان دهند اما اكنون مجبور به اعتراف شده اند.
حضرت آيت‌الله خامنه‌ای با اشاره به سكوت چند هفته‌ای رسانه‌ها و مقامات آمريكايی در قبال جنبش اعتراضی "وال استريت" خاطرنشان كردند: مدعيان آزادی بيان بعد از آنكه مجبور به اعتراف به اين حركت اعتراضی شدند، با آن به شدت برخورد كردند و چهره واقعی آزادی بيان، حمايت از حقوق بشر و حمايت از آزادی اجتماعات در نظام سرمايه‌داری و ليبرال دموكراسی را نشان دادند.
ايشان با اشاره به دست نوشته‌های چندين هزار معترض در آمريكا كه خود را نود و نه درصد و اكثريت ملت آمريكا معرفی می‌كنند، افزودند : مردم آمريكا در واقع به حاكميت اقليت يك درصدی بر اكثريت نودونه درصدي  معترض هستند كه ماليات و پول مردم آمريكا را هزينه براه انداختن جنگ در افغانستان و عراق و حمايت از رژيم صهيونيستی می‌كنند.
رهبر انقلاب اسلامی تأكيد كردند: ممكن است حكومت آمريكا با شدت عمل، اين جنبش اعتراضی را سركوب كند اما نمی‌تواند ريشه‌های آن را از بين ببرد.
حضرت آيت‌الله خامنه‌ای خاطرنشان كردند: ريشه‌های اين حركت در آينده آن چنان گسترش خواهد يافت كه نظام سرمايه‌داری آمريكا و غرب را زمين خواهد زد.
ايشان شدت عمل در برخورد با معترضان در انگليس را نيز نمونه ديگری از عملكرد مدعيان حمايت از حقوق بشر و آزادی بيان دانستند.
رهبر انقلاب اسلامی با تأكيد بر اينكه واقعيت‌های امروز نظام سرمايه‌داری، درس عبرت برای كسانی است كه خواستار عمل به روش‌های نظام سرمايه داری غرب هستند، افزودند: نظام سرمايه‌داری در بن‌بست كامل قرار گرفته و بحران غرب بطور كامل شروع شده است.
حضرت آيت‌الله خامنه‌ای خاطرنشان كردند: جهان در يك مقطع حساس و تاريخی قرار گرفته است كه ملت ايران و همچنين ملت‌های مسلمان می‌توانند نقش‌آفرينی كنند و نظام اسلامی ايران می تواند الگو بودن خود را اثبات كند.
ايشان در بخش ديگری از سخنان خود، استان كرمانشاه را از لحاظ جايگاه انسانی، طبيعی و جغرافيايی يكی از استان‌های ممتاز كشور برشمردند و با اشاره به ويژگی‌های جوانمردی، سلحشوری، وفاداری و صفات نيك پهلوانی مردم كرمانشاه، افزودند: زندگی همراه با همدلی و مدارای اقوام، مذاهب و گويش‌های مختلف در استان كرمانشاه يكی از ويژگی‌های برجسته مردم اين استان است.
رهبر انقلاب با اشاره به نقش ممتاز و ايستادگی مردم كرمانشاه در دوران دفاع مقدس و همچنين وجود شخصيت‌های ارزشمند دينی، علمی، ادبی و هنری و ورزشی در استان كرمانشاه، نقش زنان اين استان را نيز برجسته خواندند و تأكيد كردند: در هيچ استان و شهری در ايران بغير از يك نمونه ، تعداد زنان شهيده و جانبازان زن به تعداد استان كرمانشاه نيست.
حضرت آيت‌الله خامنه‌ای شرايط طبيعی، آب‌های فراوان سطحی، زمين‌های مستعد كشاورزی، قابليت های گردشگری و نزديكی با مراكز مهم اقتصادی كشور را از ديگر ويژگی های استان كرمانشاه برشمردند و خاطرنشان كردند: با وجود همه اين امتيازات و و ويژگی‌ها، مشكلات متعددی در استان كرمانشاه وجود دارد كه در رأس همه آن‌ها موضوع اشتغال است.
ايشان تأكيد كردند مسئولان بايد همه همت و تلاش خود را برای برطرف كردن مشكلات استان كرمانشاه بكار گيرند.
پيش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی حجت‌الاسلام‌و‌المسلمين علماء نماينده ولی‌فقيه و امام‌جمعه كرمانشاه به حضرت آيت‌الله خامنه‌ای خير مقدم گفت.
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم مهر 1390ساعت 20:19  توسط ا . م  | 

پس از سخنان تاريخي مقام معظم رهبري در كنفرانس بين‌المللي انتفاضه فلسطين و تاكيد بر ايده «فلسطين؛ از نهر تا بحر» و رد هرنوع طرحي كه منجر به تجزيه فلسطين شود اين طرح باعث خشم سران رژيم اشغالگر شد و با استقبال سران گروه‌هاي جهادي و مقاومت مواجه گرديد.به گزارش محرمانه انلاین -نخست اينكه طرحي كه رهبر معظم انقلاب در كنفرانس اخير فلسطين ارائه نمودند تنها راه حل و تنها گزينه حكيمانه و درست براي بازپس گيري حقوق مشروع فلسطيني‌هاست . دوم اينكه تمام مذاكرات بيست سال گذشته فلسطيني‌ها و عربها در چارچوب آنچه به نام جامعه جهاني نامبرده شده است بيهوده است و طرح اخير هم كه در سازمان ملل به نام دولت فلسطين مطرح شده است نتيجه‌اي جز مشروعيت دادن به رژيم غاصب صهيونيستي نتيجه‌اي نخواهد داشت.

سوم اينكه فلسطيني‌ها دنبال وطن نمي‌گردند و اينكه بياييم بر سر وطن اين ملت مذاكره كنيم غلط است چرا كه تمام فلسطين از نهر تا بحر يعني از رودخانه اردن تا درياي مديترانه وطني براي كل فلسطيني‌هاست.

چهارم كه به نظرمن آنچه براي نخستين بار در اين سطح و از سوي ايران مطرح مي‌شود و براي نخستين بار تهديدي عملي از طرف بالاترين مقام جمهوري اسلامي ايران نسبت به دفاع اوباما از اسرائيل مطرح شد اين است كه اگر آمريكايي‌ها و شخص اوباما اعتقاد دارند كه خط قرمزشان امنيت اسرائيل است و با سپر موشكي مي‌خواهند از اسرائيل دفاع كنند ايران نيز هر زماني كه لازم باشد به وظيفه خود عمل خواهد كرد و موشك‌هايش نيز كار خودشان را انجام خواهند داد.

2 -متاسفانه مهم‌ترين چالش و مانع اين طرح رژيم‌هاي عربي وابسته و مرتجع هستند كه امروزه تلاش مي‌كنند تا مذبوحانه جلوي بيداري اسلامي را به هر قيمت بگيرند و پاتكي ضدانقلابي عليه اين بيداري و خيزش‌هاي مردمي با تمام قوا و همكاري آمريكا و ناتو اجرا كنند تا اتقلاب‌ها را متوقف و منحرف كنند يا آنها را به نفع خود مصادره كند. جدا از اين نيز در سطح چالشهاي بين‌المللي نيز طرح خطرناك بسته شدن پرونده فلسطين از راه تحميل دو دولت به نام دولت فلسطين و دولت غاصب و دولت رژيم صهيونيست مطرح است و مقام معظم رهبري نيز به خوبي اين طرح را شرح دادند و اشاره كرند كه اگر اينان صادق هستند بايد رفراندوم عمومي بين تمام فلسطيني‌هاي اصلي وساكن اين سرزمين در داخل و خارج به جز مهاجرين يهودي برگزار شود. در صورتي كه در جامعه بين‌المللي ما شاهديم كه مي‌خواهند پرونده فلسطين را ببندند كه خود توطئه خطرناكي است و از سوي غرب پيگيري مي‌شود. 3 -اكثريت مردم فلسطين و اكثريت سازمان‌ها و احزاب فلسطين با اين طرح موافقند و هيچ سازماني جسارت و جرات مخالفت از جمله سازمان الفتح با اين طرح را ندارد.در اين بين كساني كه ممكن است واكنشي منفي و منافقانه مطرح كنند تشكيلات محمود عباس در رام‌الله است كه با طرح مورد نظر خود مي‌خواهند وقت بخرند و با نمايشي در اين مورد با وجود اينكه خود نيز اعلام كرده‌اند كه در سال گذشته به هيچ نتيجه‌اي نرسيده‌اند و مذاكرات بيهوده بود و مسدود شده است اكنون متوسل به سازمان ملل شده‌اند كه خود تناقضي آشكار در رفتار اينان است.

حميد رضا دهقاني پوده؛ رئيس پيشين مركز مطالعات خاورميانه و خليج فارس وزارت امور خارجه

مهم‌ترين مانع طرح ايران، اسرائيل است

1 -تقريبا تمامي طرح‌هاي ديگري كه در اين زمينه مطرح شده است مبتني بر راه‌حل دو دولت است. در اين حال نيز بيشتر طرح‌هايي كه در اين زمينه مطرح شده است مبتني بر تقسيم فلسطين است اما طرح جمهوري اسلامي ايران در زمينه حل مسئله فلسطين مبتني بر راه حل عدم تقسيم فلسطين و ايجاد دولتي يكپارچه براي فلسطيني‌هاي سرزمين فلسطين اعم از فلسطيني‌هاي داخل يا خارج است. در اين طرح ايران به دنبال آن است كه تمامي فلسطيني‌ها از راه همه پرسي‌اي آزاد نسبت به تعيين سرنوشت خود اقدام كنند و كساني كه در اين سرزمين هستند اعم از مسلمان يهودي و مسيحي نسبت به تمامي مسائل مربوط به فلسطين نيز تصميم گيرند. ايران از ابتدا با تقسيم فلسطين مخالف بوده است و ايران به معناي كشور ايران از سال 1947 نيز هنگامي كه قطعنامه تقسيم در سازمان ملل مطرح شد با تقسيم فلسطين مخالفت كرد و طرح ايران عدم تقسيم اين كشور بود. در اين حال اين سياست توسط ايران نه تنها در سالهاي گذشته و اخير مورد تاكيد بوده است بلكه از ابتدا نيز مخالف تقسيم بوده است چرا كه اين مردم فلسطين هستند كه بايد در مورد فلسطين تصميم گيري كنند و آنها هر چه تصميم گيرند صائب است و همه به آن احترام گذارند.

2 - مهم‌ترين مانع هر گونه تعيين سرنوشت و راه حلي براي حل مسئله فلسطين خود رژيم صهيونيستي و رهبران آن است. بعد از آن نيز آمريكا با فشار بر كشور‌هايي طرح تقسيم را در مجمع عمومي 1947 تصويب كرد و از آن سال تاكنون نيز در حمايت از رژيم صهيونيستي كوتاهي نكرده است. در اين حال مجمع بين‌المللي نيز در ايفاي نقش خود كوتاهي‌هايي داشته‌اند و دولتهاي ديگري هم مقصر بود ه‌اند.

3 - مردم فلسطين حاضر به كوتاه آمدن از ذره‌اي از خاك كشورشان نيستند، اما آنكه هر گرو هي به چه ميزاني با خواست مردم فلسطين همراه هست يا نه امر ديگري است. برخي از گرو ه‌هاي فلسطيني همچنان كه ديروز در سخنان برخي از رهبران فلسطيني آمد و خواستار بازگشت كل فلسطيني‌ها شدند با اين خواست تطابق دارند و برخي ديگر نيز با آن فاصله دارند. در اين حال معمولا گروه‌هاي طرفدار مقاومت با اين خواست مردم و ملت فلسطين هماهنگ هستند و برخي نيز كه مقاومت را كنار گذاشته‌اند از اهداف مرد م دور شده‌اند مخالف آن هستند. آنهايي كه به دنبال سازش بودند از اين خواست فاصله گرفتند و دستاوردي هم نداشته است و به نظر مي‌رسد طرح دولت فلسطين نيز در مجامع بين‌المللي بدون شروط تحميلي از سوي قدرت‌ها مورد قبول قبل نگرفته است.


حسن هاني زاده، كارشناس خاورميانه

موافقت همه شركت كنندگان با طرح ايران

1 -در واقع طرحي را كه رهبر معظم انقلاب اسلامي در جريان سخنراني خود در جلسه افتتاحيه كنفرانس دفاع از ملت فلسطين ارائه كردند در حقيقت يك طرحي كامل، منطقي و قابل قبول چه در عرصه داخلي فلسطين و چه در عرصه بين‌المللي است. به اين دليل بايد نخست همه‌پرسي‌اي برگزار شود تا وضعيت آينده فلسطين از رهگذر اين همه پرسي مشخص شود و يك دولت در كليه اراضي اشغالي فلسطين اعم از اراضي 1948 و 1967 تشكيل شود. در اين حال همه قوميت‌ها و مذاهب گوناگون اعم از يهودي و مسيحي، مسلمان زير پرچم فلسطين در اين اراضي زندگي كرده و همچنين شرايطي فراهم گردد تا همه از حقوق مساوي برخوردار شوند.در اين بين اين طرح تنها راه رسيدن به صلحي پايدار در فلسطين اشغالي خواهد بود و غير از آن نيز هر گونه طرحي كه در بر گيرنده حقوق ملت فلسطين نباشد قابل قبول نيست، چراكه سازمان ملل در شرايط فعلي و زماني راي مثبتي به نفع ملت فلسطين نخواهد داد و آمريكا نيز اجازه نخواهد داد تا كشور مستقل فلسطيني با شرايط فلسطينيان تشكيل شود.يعني تنها زماني دولت مستقل فلسطيني رابه رسميت خواهد شناخت كه در 22 درصد از اراضي فلسطين تشكيل گردد و هيچ گونه اختيار و قدرت دفاعي از خود نداشته باشد. اين طرح از سوي كميته چهارگانه بين‌المللي ، آمريكا و كشور‌هاي عربي پيگيري مي‌شود متضمن حقوق ملت فلسطين نخواهد بود. چرا كه اخيرا نيز شاهد بوديم كه سودان جنوبي از سودان جدا شد و چون از اين اين كشور تعهد گرفته شده بود كه پايگاه‌هايي به رژيم صهيونيستي داده شود،سودان جنوبي بلافاصله به عنوان صد و نود وسومين كشور عضو سازمان ملل به رسميت شناخته شد، اما در مورد مسئله فلسطين اكنون شصت و سه سال است كه مذاكرات و گفت‌وگو‌ها ميان اعراب، آمريكا و سازمان ملل ادامه دارد و هيچ گاه حقوق ملت فلسطين به رسميت شناخته نشده است. در اين حال اگر جامعه جهاني بخواهد صادقانه مسئله فلسطين را حل كند طرح ايران را بايد مورد توجه قرار دهد.

2 -همه گروه‌ها مختلف و شركت‌كنندگان در كنفرانس حمايت از فلسطين اعم از فلسطيني و غيرفلسطيني كاملا با اين طرح موافقت كردند و برآيند اظهارنظر‌ها و گفت‌وگو با شخصيتهاي شركت‌كننده در كنفرانس نيز همين امر را نشان مي‌دهد. بايد گفت مسئله اجرايي كردن اين طرح و پيشنهاد در شرايط فعلي دشوار به نظر مي‌رسد و جامعه جهاني به ويژه آمريكا و اروپا حاضر نيستند تا اين طرح را بپذيرند. تنها راه حل نيز اين است كه اتحاديه عرب و سازمان همكاري اسلامي اين طرح را عملياتي كنند و از جامعه جهاني بخواهند كه در يك همه پرسي وضعيت فلسطين را مشخص كند تا در اين زمينه تصميم گيري‌هايي نهايي اتخاذ شود.

3 - اسرائيل به هيچ وجه حاضر نيست كه از اراضي 1967 به كلي خارج شود، مسئله بيت المقدس همچنان مسئله‌اي چالش برانگيز است، وجود يك و نيم ميليون فلسطيني عرب در اراضي 1948 و مسئله بازگشت 5 ميليون آواره فلسطيني از مهم‌ترين چالشهايي است كه فراروي اين طرح قرار دارد. در اين حال اسرائيل نيز حاضر نيست دولتي كاملا مستقل را در اراضي 1967 بپذيرد و اعلام كرده است كه بايد تمام مرز‌ها در اختيار ش قرار گيرد و بيت المقدس هم در اختيار فلسطيني‌ها قرار نمي‌گيرد
+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم مهر 1390ساعت 23:27  توسط ا . م  | 
آیت الله مصباح یزدی:

جهاد فرهنگی و اقتصادی از جهاد نظامی بالاتر است


رییس موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) جهاد فرهنگی و اقتصادی را بالاتر از جهاد نظامی دانست و گفت: در مقابل دشمنانی که می خواهند ما را در عرصه اقتصادی زمین بزنند باید جهادی کار کرد.

آیت الله محمد تقی مصباح یزدی شب گذشته در حسینیه امام خمینی(ره) قم، در تفسیر روایت امیرالمومنین علیه السلام، جهاد را یکی دیگر از ارکان ایمان معرفی کرد و گفت: این رکن ناظر به رفتارهایی است که انسان باید نسبت به دیگران انجام دهد و روی آنها تاثیر بگذارد.
وی معنای لغوی جهاد را تلاش و کوشش بیان کرد و اظهار داشت: جهاد در زبان عربی لغتی است که به باب مفاعله رفته و به عبارت صحیح تر یعنی تلاشی که در مقابل شخصی یا چیزی انجام می دهیم. به همین دلیل کوشش بر علیه نفس نیز جهاد اکبر نامیده شده است.
این استاد اخلاق حوزه در تعریف جهاد گفت: جهاد در اصطلاح فقهی یعنی مبارزه مسلحانه ولی یک معنای عامی هم دارد و آن این است که جهاد یعنی مقابله با دشمن حق به هر وسیله ای که لازم باشد. این رویارویی ممکن است با اموال خود و فکر خود و یا یک شخص باشد.
رئیس موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) منظور امام علی علیه السلام را از کلمه جهاد در این روایت معنای عام جهاد دانست و افزود: از قرائن می شود فهمید که معنای جهاد در این روایت تنها جهاد نظامی نیست. مانند این آیه شریفه که می فرماید« الَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا » کسانى که در راه ما کوشیده‏اند، به یقین راه هاى خود را بر آنان مى‏نماییم.
آیت الله مصباح در بیان ادامه روایت گفت: حضرت جهاد را دارای چهار شعبه می داند که عبارت اند از امربه معروف، نهی از منکر، وفای به عهد الهی و دشمنی با فاسقان.
وی این نظر برخی که می گویند «با توجه به معنای معروف و منکر باید اول یک چیز به بدی یا خوبی در جامعه شناخته شود و بعد نسبت به آن امر و نهی کرد» را مغالطه خواند و تصریح کرد: درست است معنای «معروف» شناخته شده و «منکر» نیز ناشناخته است ولی نه شناختی که مردم دارند بلکه شناختی است که خدا و رسول خدا دارند.
این استاد حوزه علمیه افزود: در محیط شرع ملاک خوب و بدی دین است یعنی هر آنچه خداوند بگوید خوب یا بد است ما باید دیگران را نسبت به آن امر و نهی کنیم حتی اگر با نظر آنها مطابق نباشد. این که می گویند به شناخت جامعه باید نگاه کنیم القائات شیطان است. اینکه معنای کلمه ای نا به جا استفاده شود اگر به عمد و به قصد گمراه کردن دیگران باشد خیانت و گرنه حماقت است.
رئیس موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) جهاد فرهنگی و اقتصادی را بالاتر از جهاد نظامی دانست و گفت: در مقابل دشمنانی که می خواهند ما را در عرصه اقتصادی زمین بزنند باید جهادی کار کرد.
آیت الله مصباح یزدی در بیان مراتب امر به معروف و نهی از منکر اظهار داشت: در روایت داریم که وظیفه مومنین است که در مقابل کسانی که گناه می کنند چهره در هم بکشند و عبوس شوند، این مرحله اول نهی از منکر است یعنی باید پس از اینکه در دل از گناه ناراحت شدیم در چهره خود نیز این عصبانیت را نمایان کنیم.
وی با بیان آیه « قَدْ کَانَتْ لَکُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِی إِبْرَاهِیمَ وَ الَّذِینَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْکُمْ وَ مِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ کَفَرْنَا بِکُمْ وَ بَدَا بَیْنَنَا وَ بَیْنَکُمُ الْعَدَاوَةُ وَ الْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ » تاکید کرد: باید با کسانی که با دین و نظام دینی مبارزه می کنند دشمنی کرد و اگر چنین نباشید یک رکن ایمانتان ضعیف است و این ایمان پایدار نمی ماند.

+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم مهر 1390ساعت 23:18  توسط ا . م  |